Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal este un angajament fundamental al Societății Online Art Gal S.R.L., prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”GDPR”), precum și cu alte norme aplicabile pe teritoriul României. 

Având în vedere că un principiu esențial al acestui cadrul legal îl reprezintă transparenta, am conceput prezentul document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web www.art-gift.ro .

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Societatea Online Art Gal S.R.L., este persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Timișoara, Strada Vînătorilor, Nr. 11, jud. Timiș, înregistrată la O.R.C. TIMIȘ sub nr J/35/2422/2019, având C.U.I. 41226189, e-mail office[@]art-gift.ro, (denumită în continuare “Societatea” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Întrucât dorim să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de e-mail office[@]art-gift.ro sau prin poștă sau curier la adresa Timișoara, Strada Vînătorilor, Nr. 11, jud. Timiș – cu mențiunea: în atenția Responsabilului Societății Online Art Gal S.R.L cu protecția datelor.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Informațiile le primim de la dvs. în momentul în care dvs. vă creați un cont pe site-ul nostru www.art-gift.ro. Crearea unui cont este o condiție pentru a deveni client al nostru și a utiliza serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului web.

Furnizarea de date cu caracter personal către Societatea Online Art Gal S.R.L este voluntară. Cu toate acestea, furnizarea datelor cu caracter personal solicitate de Societatea Online Art Gal S.R.L. prin intermediul site-ului www.art-gift.ro (în fapt unica modalitate de colectare a datelor cu caracter personal) este necesară desfășurării raporturilor dintre dvs. și  Societatea noastră  în scopurile menționate mai sus. În eventualitatea unui refuz de furnizare a datelor necesare în vederea creării contului personal pe site-ul www.art-gift.ro și a derulării normale a relației comerciale dintre dvs. și Societatea Online Art Gal S.R.L., sau în situația furnizării de date incomplete sau/și inexacte în acest scop, Societatea Online Art Gal S.R.L. va fi în imposibilitatea realizării contului dvs. și a derulării relației comerciale cu dvs., altfel spus, nu veți putea avea acces la serviciile noastre.

Când vă creați un cont pe site-ul www.art-gift.ro, ne transmiteți următoarele date: 

- nume și prenume, 

- data nașterii,

- adresa de domiciliu și adresa de corespondență,

- e-mail,

- contul bancar,

- numărul dvs. de telefon

- opțional fotografia chipului dvs. (doar în cazul persoanelor ce oferă spre vânzare opere de artă).

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date cu caracter personal ce sunt incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor, sens în care una din condițiile pentru a deveni client al nostru este ca persoana să fi împlinit vârsta de 18 ani la data creării contului.

Scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

1. Pentru prestarea serviciilor oferite de Societatea noastră în beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

a) Crearea și administrarea contului în cadrul site-ului www.art-gift.ro;

b) Încheierea contractului de intermediere, etapă necesară și anterioară postării pe site a operelor de artă spre vânzare;

c) Înregistrarea comenzilor de cumpărare a operelor de artă postate pe site;

d) Încasarea prețului operelor de artă și a contravalorii expedierii acestora de la vânzător la cumpărător;

e) Expedierea operelor de artă achiziționate;

f) Soluționarea problemelor de orice natură referitoare la achiziționarea operelor de artă;

g) Returnarea produselor conform prevederilor legale;

h) Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;

i) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la operele de artă comercializate prin intermediul site-ului www.art-gift.ro;

j) Transferul sumelor de bani către vânzătorul operelor de artă;

k) Înregistrarea operațiunilor în registrele contabile, inclusiv emiterea de facturi și alte documente în acest sens.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este necesară pentru realizarea operațiunilor de vânzare/cumpărare a operelor de artă prin intermediul site-ului www.art-gift.ro. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

2. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de vânzare/cumpărare online a operelor de artă. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu operele de artă postate spre vânzare, vândute, ori în legătură cu cele achiziționate sau pentru care manifestați interes, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei vânzări/cumpărări sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

3. Pentru marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la serviciile oferite de Societatea noastră. În acest sens, vă putem trimite mesaje pe adresa dvs. de e-mail  conținând informații generale și tematice, informații cu privire la serviciile noastre  precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător sau autor/deținător al operelor de artă (de ex. produsele vizualizate / adăugate în wishlist / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă  afectează similar într-o măsură semnificativă.

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Pentru retragerea consimțământului cu privire la efectuarea de comunicări comerciale (mai puțin pentru cele ce au legătură cu derularea relației comerciale cu dvs.), veți putea retrage consimțământul în același mod în care ni l-ați și acordat.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca  drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

4. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor față de atacuri cibernetice:

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont pe site-ul nostru www.art-gift.ro. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

– cumpărătorului respectiv vânzătorului îi vom comunica numele, prenumele și adresa persoanei de la care a cumpărat, respectiv persoanei care a achiziționat opera sa de artă;

– furnizorilor de servicii de curierat le vom comunica nume, prenume, adresă de domiciliu și, după caz, de corespondență și  nr. de telefon (numai în măsura în care nr. de telefon a fost comunicat  opțional);

– furnizorilor de servicii de plată/bancare le vom comunica numele, prenumele și contul dvs. bancar, date necesare efectuării transferurilor bancare;

– furnizorilor de servicii de cercetare de piață, societăților de asigurare, furnizorilor de servicii IT, de contabilitate, precum și altor societăți cu care putem dezvolta programe comune în vederea oferirii pe piață a serviciilor noastre le vom comunica datele dvs. numai în măsura în care este absolut necesar și doar acele date fără de care serviciul oferit nu s-ar putea materializa în lipsa acestora.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și le stocam pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

Pentru efectuarea plăților folosim serviciile procesatorului de plăți euplatesc.ro. Orice informații privitoare la plăți sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului dvs.. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.  Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și sa scurtam timpul de răspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi vizate

Descriere

Accesul

Puteți să ne cereți:

să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;

să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;

să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau

v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau

dați curs unui drept legal de a vă opune; sau

acestea au fost prelucrate ilegal; sau

ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

pentru respectarea unei obligații legale; sau

pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

Să aveți în vedere că, înaintea exercitării acestui drept, să vă descărcați din contul dvs. și să vă salvați toate documentele aferente comenzilor efectuate, indiferent dacă facturarea s-a efectuat către dvs. sau către o altă persoană fizică sau juridică (cum ar fi: facturile, dovezile de livrare). În cazul în care nu efectuați acest demers înainte de a va exercita dreptul de ștergere, veți pierde toate aceste documente iar Societatea nostră va fi în imposibilitate de a vi le pune la dispoziție, după caz, deoarece procesul de ștergere a datelor, respectiv a contului dvs. cu toate datele și documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau

prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau\

acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau

v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

avem consimțământul dvs.; sau

pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau

pentru a proteja drepturile Societății noastre sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și

prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau

vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;

este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau

se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

   

Reamintim faptul că puteți contacta în orice moment Responsabilul Societății noastre cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs. prin oricare dintre următoarele modalități:

– prin e-mail la adresa: office[@]art-gift.ro sau

– prin poștă sau curier la adresa: Timișoara, Strada Vînătorilor nr. 11, jud. Timiș

Produs adăugat în wishlist
Produs adăugat la comparare

Site-ul nostru folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței tale de shopping. Continuarea navigării pe site implică acceptarea utilizării acestora.

Află mai multe informații despre Politica cookie aici.