Dacă doriți să utilizați serviciile noastre este necesar să vă dați acceptul în vederea utilizării  datelor dvs. cu caracter personal (nume, prenume, data nașterii, adresa de domiciliu, adresa de corespondență, adresa de e-mail, contul bancar, nr. de telefon și, în cazul persoanelor ce oferă spre vânzare opere de artă, opțional fotografia persoanei). Pentru a utiliza serviciile noastre este necesar să aveți vârsta de 18 ani împliniți la momentul înregistrării pe site. Vă informăm că subscrisa Online Art Gal SRL, în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal. Pentru detalii în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul societății noastre, vă rugăm să citiți integral Politica privind confidențialitatea și prelucrarea datelor  cu caracter personal disponibilă la secțiunea „Politica privind confidențialitatea și prelucrarea datelor  cu caracter personal” aflată pe site-ul nostru www.art-gift.ro.  

Pentru solicitări sau informații suplimentare și specifice cu privire la modalitatea în care Societatea Online Art Gal S.R.L. prelucrează date cu caracter personal, precum și pentru a vă putea exercita drepturile privind protecția datelor, puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor al Societății Online Art Gal S.R.L., prin următoarele modalități de contact: (i) prin e-mail, la adresa office[@]art-gift.ro; (ii) prin poștă, la adresa: Timișoara, Strada Vînătorilor, Nr. 11, jud. Timiș.

Atragem atenția utilizatorilor site-ului nostru că oferirea unor identități false atrage după sine răspunderea penală și civilă, având obligația de a acoperii și toate prejudiciile create societății noastre ori terțelor persoane. Totodată oferirea unor date incomplete ori greșite poate conduce la imposibilitatea finalizării unor tranzacții, riscul urmând a fi suportat de persoana ce a introdus eronat datele.

Scopurile și temeiurile prelucrării și categoriile de date prelucrate. 

Conform legislației în vigoare, pentru a putea vinde/cumpăra prin intermediul site-ului nostru www.art-gift.ro este necesar să ne oferiți și să vă prelucrăm o serie de date cu caracter personal, precum: nume, prenume, data nașterii, adresa de domiciliu, adresa de corespondență, adresa de e-mail, contul bancar și, nr. telefon și, în cazul persoanelor ce oferă spre vânzare opere de artă, opțional fotografia persoanei.

În calitate de client al serviciilor puse la dispoziție prin intermediul site-ului www.art-gift.ro este necesar să ne comunicați, iar noi să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. Societatea Online Art Gal S.R.L. trebuie să prelucreze datele dvs. de identificare (nume, prenume, data nașterii adresă de domiciliu, adresă de corespondență, e-mail, contul bancar și nr. telefon și opțional fotografia persoanei) în vederea încheierii și derulării contractului de intermediere, condiție necesară în vederea postării operelor de artă ce doriți să fie promovate prin intermediul site-ului www.art-gift.ro. 

În vederea încheierii contractului de intermediere (dacă sunteți deținător de opere de artă) ne sunt necesare datele dvs. de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu) în vederea identificării dvs. ca parte în contract. Data nașterii dvs. ne este necesară întrucât condiționăm dobândirea calității de client de împlinirea vârstei de 18 ani, altfel spus de dobândirea capacității depline de exercițiu. Adresa de domiciliu și, după caz, cea de corespondență, precum și adresa dvs. de e-mail și nr. de telefon ne sunt necesare încheierii contractului și purtării corespondenței pe durata executării acestuia, precum și comunicării lor către societatea de curierat în vederea ridicării coletelor conținând operele de artă vândute cu scopul expedierii lor către cumpărător. Contul bancar ne este necesar în vederea virării sumelor de bani ce vă revin urmare a vânzării operelor de artă. Datele dvs. de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu) le vom comunica cumpărătorului operei de artă vândute pentru ca acesta să poată respecta prevederile Legii nr.8/1996 republicată și modificată, privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și pentru a –și putea exercita dreptul de a returna bunul achiziționat în conformitate cu prevederile legale. Noi vă oferim posibilitatea de a posta fotografia chipului dvs. (conținând imaginea facială) pe site astfel încât aceasta să poată fi vizualizată de clienții site-ului, dacă și numai dacă doriți acest lucru, astfel că postarea fotografiei chipului dvs. se va realiza numai în condițiile în care ne puneți la dispoziție o fotografie conformă. Imaginea facială face pare din categoria datelor biometrice, iar societatea noastră va prelucra această categorie de date doar în ipoteza în care dvs. doriți acest lucru, iar consimțământul dvs. în acest sens ni-l oferiți prin punerea la dispoziție a fotografiei.

Tot astfel, dacă sunteți client al site-ului nostru www.art-gift.ro, în calitate de cumpărător al operelor de artă, trebuie să ne comunicați datele dvs. cu caracter personal și să le prelucrăm pentru ca Societatea Online Art Gal S.R.L să poarte corespondența cu dvs. în procedura de comandare a operei (pentru care avem nevoie de adresa de e-mail), să întocmim actele contabile necesare (factură) precum și pentru comunicarea datelor către societatea de curierat în vederea expedierii către dvs. a coletului conținând bunul achiziționat (pentru care avem nevoie de nume, prenume, adresă de domiciliu și, după caz, de corespondență și nr. de telefon), pentru a vă returna sumele achitate în ipoteza în care din diferite motive vânzarea operei  de artă nu va mai avea loc (pentru care avem nevoie de nr. de cont bancar). Data nașterii dvs. ne este necesară întrucât condiționăm dobândirea calității de client de împlinirea vârstei de 18 ani, altfel spus de dobândirea capacității depline de exercițiu. Datele dvs. de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu) le vom comunica vânzătorului operei de artă pentru ca acesta, în conformitate cu drepturile pe care le are autorul operei de artă și cu obligațiile avute de proprietarul unei opere de artă care nu este și autor al ei, conform prevederilor Legii nr.8/1996 republicată și modificată, privind dreptul de autor și drepturile conexe, să-și poată exercita drepturile ce derivă din calitatea sa de autor al operei sau, după caz, să-și îndeplinească obligațiile în calitatea sa de proprietar al operei de artă care nu este și autor al ei sau nu deține dreptul de autor. 

De asemenea Societatea Online Art Gal S.R.L. prelucrează date cu caracter personal și pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin, precum: respectarea normelor legale, prevenirea de fraude, prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, gestiune administrativ-financiară, audit, raportări către autorități publice, arhivare, exercitarea dreptului de acces la justiție.

Pentru transmiterea de comunicări comerciale pe adresa dvs. de e-mail, este necesar să vă dați acordul expres în acest sens, urmând să primiți comunicări cu privire la activitatea Societății Online Art Gal S.R.L. și a site-ului www.art-gift.ro operat de aceasta.

Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată. 

În calitate de persoană vizată, vă informăm că aveți următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a fi notificat cu privire la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționării prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziția prelucrării datelor ca caracter personal, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, ce produc efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează  în mod similar, într-o măsură semnificativă, dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, în condițiile legii, precum și, atunci când prelucrarea datelor se întemeiază pe consimțământ, dreptul de a vă retrage consimțământul dat, fără ca acest fapt să afecteze legalitatea prelucrării efectuate în baza consimțământului anterior retragerii acestuia.

Destinatarii datelor. Doar dacă este cazul și numai în condițiile legii, pentru derularea relației contractuale, vă informăm că poate fi necesar să divulgăm datele dvs. către alți clienți ai site-ului www.art-gift.ro (care vând/cumpără către sau de la dvs., astfel cum este explicitat mai sus), către  instituții publice, instanțe de judecată, executori judecătorești, parteneri contractuali sau colaboratori ai Societății Online Art Gal S.R.L. cum sunt, dar fără a se limita la: societăți de curierat, societăți de expertiză contabilă, societăți de audit, avocați în vederea derulării unor proceduri judiciare sau extrajudiciare.

Durata prelucrării datelor. Având în vedere scopurile prelucrări prezentate mai sus, Societatea Online Art Gal S.R.L. va păstra datele dvs. pe durata necesară pentru îndeplinirea acestor scopuri, precum și pe durata necesară pentru a respecta dispozițiile legii, astfel că durata de prelucrare și păstrare a datelor poate varia. Pentru mai multe detalii asupra duratei de prelucrare a datelor, ne puteți contacta în scris, prin modalitățile mai sus menționate.

Furnizarea de date cu caracter personal către Societatea Online Art Gal S.R.L este voluntară. Cu toate acestea, furnizarea datelor cu caracter personal solicitate de Societatea Online Art Gal S.R.L. prin intermediul site-ului www.art-gift.ro (în fapt unica modalitate de colectare a datelor cu caracter personal) este neceasară desfășurării raporturilor dintre dvs. și  Societatea Online Art Gal S.R.L. în scopurile menționate mai sus. În eventualitatea unui refuz de furnizare a datelor necesare în vederea creării contului personal pe site-ul www.art-gift.ro și a derulării normale a relației comerciale dintre dvs. și Societatea Online Art Gal S.R.L., sau în situația furnizării de date incomplete sau/și inexacte în acest scop, Societatea Online Art Gal S.R.L. va fi în imposibilitatea realizării contului dvs. și a derulării relației comerciale cu dvs., altfel spus, nu veți putea avea acces la serviciile noastre.

Pentru a deveni client al nostru și a utiliza serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului este necesară parcurgerea unei proceduri:

a. În ipoteza în care sunteți interesat de achiziționarea unei opere de artă postată pe site-ul nostru, este necesar să ne comunicați datele dvs. personale în vederea emiterii facturii, a expedierii către dvs. a coletului conținând bunul achiziționat, precum și a comunicării identității dvs. către vânzător.

b. Achiziționarea unei opere de artă implică acceptarea de către dvs. a următoarelor condiții: Opera de artă nu se află nici în proprietatea și nici în posesia noastră, astfel că întreaga responsabilitate cu privirea la bunul oferit spre vânzare cade în sarcina exclusivă a vânzătorului, inclusiv garanțiile acordate de vânzător dacă astfel de garanții sunt obligatorii conform legii.  

Proprietatea bunului se transferă în mod direct de la vânzător la cumpărător, societatea noastră nefiind reprezentanta vânzătorului și nici a cumpărătorului.

Cumpărătorul suportă, în plus față de prețul bunului achiziționat, costurile cu livrarea bunului de la vânzător la cumpărător, cost ce include și asigurarea bunului pe durata transportului. Costul total al livrării se va regăsi în prețul total al operei de artă.

Dacă după ce ați efectuat plata constatăm că vânzătorul nu mai dorește înstrăinarea operei de artă sau dacă între timp a înstrăinat-o unui terț ori nu mai poate să o înstrăineze indiferent de motiv, dvs. veți primi integral suma de bani plătită.

Suma de bani plătită de către dvs. va fi virată de noi în contul vânzătorului doar după ce dvs. veți primi, prin curierat, bunul achiziționat.

Dvs., în calitate de cumpărător, aveți dreptul și obligația de a inspecta la momentul livrării bunul achiziționat și de a-l refuza dacă nu este cel pentru care ați plătit prețul sau dacă prezintă deteriorări. Orice altă reclamație ulterioară momentului livrării o veți adresa direct vânzătorului a căror date vă vor fi comunicate prin e-mail după ce firma de curierat ne confirmă livrarea bunului către dvs.

Dvs., în calitate de consumator persoană fizică, aveți dreptul legal de a returna bunul achiziționat în termen de maxim 14 zile de la data la care firma de curierat v-a predat bunul. În ipoteza în care doriți să returnați bunul este suficient să completați formularul existent aici. Precizăm că nu aveți dreptul de a returna bunul achiziționat în ipoteza în care a fost realizat conform specificațiilor furnizate de dvs. sau a fost personalizat în mod clar la solicitarea dvs., excepție făcând cazul în care bunul nu este realizat/personalizat în conformitate cu cerințele dvs. Returnarea efectivă a bunului o veți realiza către vânzător prin intermediul Poștei Române sau a unei firme de curierat, în mod obligatoriu cu asigurarea bunului și cu opțiunea de verificare la destinație, COSTURILE CU RETURNAREA PRODUSELOR FIIND SUPORTATE INTEGRAL DE DVS. În acest caz, societatea noastră vă va înapoia în termen de maxim 10 zile de la data la care ne faceți dovada returnării produsului, prețul plătit de dvs. diminuat cu costurile de expediere, dacă și numai dacă bunul a fost recepționat de vânzător fără deteriorări. 

Dacă bunul achiziționat este neconform, costurile cu returnarea acestuia cad în sarcina noastră, în acest caz urmând ca returnarea bunului să fie realizată conform instrucțiunilor transmise de societatea noastră prin e-mail, iar ulterior societatea noastră să recupereze acest cost de la vânzător.

c. dacă și numai dacă sunteți de acord cu toate condițiile menționate în prezentul site, vă rugăm să înscrieți datele dvs. personale și să vă exprimați acordul dacă doriți crearea unui cont sau nu.

d. După oferirea datelor personale de către dvs. și emiterea acordului în vederea prelucrării acestora, veți putea comanda efectiv bunul dorit.

Dacă sesizați că nu ați introdus corect datele dvs. personale, aveți posibilitatea de a le corecta oricând fie din contul dvs. de client, fie prin transmiterea unui email pe adresa office[@]art-gift.ro, în care să menționați aceste detalii (în cazul în care nu aveți un cont valid pe website-ul www.art-gift.ro)

e. Plata bunurilor din comandă se va putea realiza doar în sistem online, prin card

f. În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății (care este data la care contul nostru a fost creditat cu sumele achitate de dvs.), se va livra, printr-o firmă de curierat, bunul achiziționat. Întrucât bunul se livrează direct de către vânzător, există posibilitatea ca termenul de livrare să fie depășit din motive neimputabile nouă.

g. În ipoteza în care vânzătorul nu livrează bunul achiziționat în termen de maxim 10 zile lucrătoare calculate de la data efectuării plății, societatea noastră vă va restitui suma achitată, fără ca dvs. să puteți pretinde în plus vreo despăgubire de la societatea noastră sau de la vânzător.

Acordul pentru efectuarea de comunicări comerciale prin poșta electronică

Vă rugăm să vă dați acordul pentru efectuarea de comunicări comerciale prin poșta electronică, pe adresa de e-mail comunicată de dvs., în vederea purtării corespondenței cu dvs. și pentru a vă transmite informații și noutăți. Pentru retragerea consimțământului cu privire la efectuarea de comunicări comerciale (mai puțin pentru cele ce au legătură cu derularea relației comerciale cu dvs.), veți putea retrage consimțământul în același mod.

Orice persoană interesată poate să ne transmită plângeri și sesizări cu privire la activitățile cu aparență nelegală desfășurate de clienții noștri sau despre informațiile cu aparență nelegală furnizate de aceștia. Plângerile/sesizările vor fi transmise pe una din următoarele modalități:  prin poștă pe adresa Timișoara, Strada Vînătorilor, Nr. 11, jud. Timiș, prin intermediul adresei de e-mail office[@]art-gift.ro 

Produs adăugat în wishlist
Produs adăugat la comparare

Site-ul nostru folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței tale de shopping. Continuarea navigării pe site implică acceptarea utilizării acestora.

Află mai multe informații despre Politica cookie aici.